” Loại bỏ một phôi do chẩn đoán gene bất thường là vi phạm mệnh lệnh tôn trọng phẩm giá con người, vi phạm quyền cơ bản là được sống và bảo toàn thân thể. Đồng thời hành vi đó cũng phạm luật hiến pháp của nhiều quốc gia, ra lệnh cấm phân biệt dựa trên khuyết tật, nghĩa là bảo vệ phôi thai có khả năng khiếm khuyết do gene cũng ngang với bảo vệ người khuyết tật đã được sinh ra đời. ”

Nguồn: Do Cat 73

Chúng ta không có quyền lựa chọn hay loại bỏ một phôi thai được chẩn đoán gene bất thường cũng như không được thụ tinh nhân tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *