Thỉnh thoảng ta đọc thấy rằng lao động là án phạt của Thiên Chúa vì tội nguyên tổ của Adam. Nhưng điều này không đúng. Theo trình thuật sáng tạo trong Thánh Kinh, lao động là một phần thiết yếu nằm trong bản chất của con người khi được tạo dựng.

Trong sách Sáng Thế 2,15 con người nhận chỉ thị canh tác và gìn giữ vườn Eden. Sau khi Adam và Eva bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa là không được ăn quả của “cây cho biết điều thiện điếu ác” (St 2,17) , nói cách khác, sau khi họ sa ngã, đất đai mà con người phải canh tác đã bị nguyền rủa. Từ đó công việc nhọc nhằn đã thành gánh nặng và con người đã phải vất vả nuôi bản thân và gia đình .

Theo quan điểm Thánh Kinh, sự trừng phạt của Thiên Chúa cho tội sa ngã không phải là công việc lao động, mà là nỗi khó nhọc khi làm việc.

Nguồn: Do cat 135

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *