Thiên Chúa tạo nên trái đất và trao lại cho con người như quà tặng quý giá.

Thánh Kinh diễn tả lao động như là lời đáp lại đầy lòng biết ơn, và phù hợp của con người trước tặng vật đó.

Vì thế, khi con người theo đuổi nghề nghiệp của mình, và ngay cả khi còn chuẩn bị cho công việc tương lai độ tuổi đến trường cũng như sau đó trong giai đoạn học việc ở độ tuổi thanh niên, thì đấy không phải chỉ để mình có khả năng kiếm sống.

Qua lao động, con người có được đặc quyền đóng góp phần nào cho sự phát triển tích cực của thế giới.

Như vậy, theo cách nào đó, con người được dự phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Nguồn: Do cat

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *