NẾU KHÔNG THỂ NÊN THÁNH THÌ CŨNG ĐỪNG TRỞ THÀNH THÁNH GIÁ CHO NGƯỜI KHÁC.

Việc trở nên một vị thánh nghe có vẻ thật xa vời.

Chúng ta đã từng nghe nói đến các vị thánh, nào là từ bỏ tất cả để chăm sóc những người nghèo khổ  như Mẹ Teresa Calcutta, nào là lập dòng như Thánh Phanxico Assisi hay thánh Clara.., nào là tử vì đạo như các Thánh Tông Đồ, nào là phát triển được các học thuyết thần học hay là tìm ra một con đường nên thánh mới như Thánh Augustino hay Thánh Teresa Hài Đồng Giesu…. Tất cả đều thật hoành tráng và lớn lao.

Thánh Teresa Hài Đồng Giesu được mệnh danh là bông hoa nhỏ của Chúa nhờ nên Thánh trong các việc nhỏ bé thường ngày nhưng tâm hồn ngài lại thật quá đổi lớn lao, yêu tất cả và chấp nhận tất cả. Bởi thế đôi khi chúng ta sẽ thốt lên rằng: Làm sao mà tôi chịu được giống như vậy.

Đôi khi chúng ta sẽ có suy nghĩ có vẻ đi tu thì dễ nên thánh hơn vì phải rèn mình sống đời sống kiêm nhường chịu lụy. Thế nhưng lại có người nói: Tôi không có ơn gọi đi tu, và tôi cũng không thể đi tu được.

Nếu vậy cơ hội cho tôi vào được nước trời là con số 0 sao? Vào nước trời khó như vậy thì phải làm sao?

Tôi thiết nghĩ cơ hội ít nhưng không phải không có. Có một cách đó là chúng ta cố gắng hết sức đừng trở thành Thánh Giá cho ai cả.

Cố gắng hết sức đừng gây ra đau khổ cho ai. Tức là sao?

Đó là

Cố gắng hết sức đừng dùng lời lẽ nặng nề làm tổn thương hay gây khó chịu cho người nào xung quanh mình.

Cố gắng hết sức đừng bắt ai phải chiều theo ý mình.

Cố gắng hết sức đừng trở thành gánh nặng cho ai

Cố gằng hết sức đừng để ai phải khóc vì mình, phiền lòng vì mình.

Cố gắng hết sức đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy sự khó khăn của người ta ở trước mắt mình.

Cố gắng hết sức đừng lạnh lùng lãnh cảm với những cuộc đời đau khổ.

Cố gắng hết sức đừng chỉ nghĩ cho bản thân.

Cố gắng hết sức đừng quên những câu tin mừng mình đã đọc.

Cố gắng hết sức đừng quên đọc kinh buổi tối và dâng mình buổi sáng.

Cố gắng hết sức làm phiền Chúa vài lần trong ngày đó là nói với Chúa thứ mình ghét hoặc ai đó mình không ưa để Chúa giải quyết vấn đề cho mình.

Và điều cuối cùng

Cố gắng hết sức đừng bao giờ quên Chúa trong cuộc đời mình.

Với những cố gắng hết sức trên tôi thấy chúng ta không thể nên như tiến sĩ Hội Thánh, hay là sống đời sống khó nghèo như Mẹ Maria, hay hiến dâng trọn đời bằng việc đi tu…. Nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ được ghi nhận vì đã luôn cố gắng hết sức để được nên công chính.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *