Category: Truyện tranh Kinh Thánh

Những câu chuyện về Cựu Ước được vẽ lại bởi bàn tay của các anh chị Huynh Trưởng.